Sådan udnytter du dine muligheder med studiet

Et af de store valg vi kan tage i livet er omkring vores uddannelse – hvilket kan have påvirkning på hvad vi kommer til at lave resten af livet. En meget vigtig beslutning hvilket også afspejler de mange timer der bliver lagt i, at hjælpe elever i folkeskolerne med at vælge det rette studie.

En af de store debatområder har i mange år været mængde af erhvervsuddannelser imod gymnasiale uddannelser. Det ene kan ikke eksistere uden det andet, og Danmark kan ikke fungere uden nogle af dem. Men spørgsmålet har længe stået ved, om et land som Danmark, hvor konkurrencen på vores arbejdskraft længe er røget bagud ift. konkurrencen på vores viden, forsat skal uddanne store mængde folk i erhvervsuddannelser med håndværker mv. for øje.

Studie

Danmark og vidensdeling

I Danmark har vi længe slået os fast på, at viden er det område hvor vi skal fokusere, hvilket også i mange år har givet en stor udbygningen af de mange videregående uddannelsesmuligheder. En af de grundlæggende elementer for at have en veluddannet arbejdsstyrke bygger først og fremmest på, at give folk mulighed for at påbegynde den fornødne uddannelse.

En af de tiltag som man i Danmark har taget fat omkring er EUX uddannelserne, som i 2012 blev igangsat på flere erhvervsuddannelser. Ideen med disse uddannelser er, at give studerende på erhvervsuddannelserne en mulighed for samtidig at få en gymnasial uddannelse som giver adgang til videreuddannelse.

Construction engineer working with level

Ved at give flere og flere fra erhvervsuddannelserne mulighed for løbende, at gøre brug af en videregående uddannelse, så vil man løbende opgradere den samlede danske arbejdsstyrke. Udover at dette gavner Danmark på lang sigt, ved at få flere og flere højt uddannet, så giver det også den enkelte bedre mulighed for at gøre de rigtige valg. Hele ideen bagved EUX uddannelserne er nemlig at den enkelte nemt kan ændre holdning, og forsætte med at studiere på en længeregående uddannelse. Mister man f.eks. interesse for at blive håndværker igennem forløbet, så kan man nemt efterfølgende påbegynde en videregående udannelse indenfor det område, som nu har fanget ens interesse.

På mange områder minder dette system som det interne system på de gymnasiale uddannelser, hvor man har mulighed for det første halve år, at ændre linje. Det samme gør sig gældende her (blot efter endt uddannelse), hvor du har mulighed for at ændre holdning, og hoppe fra håndværker til endnu mere uddannelse.

 

Related posts: